Kozmetičko savetovanje

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Vaše lične i medicinske informacije će biti sačuvane i poverljive i samo će biti korišćene za tretman i negu. Ova informacija neće biti deljena sa trećim stranama bez vašeg eksplicitnog odobrenja. Svi podaci će biti sačuvani bezbedno i sve predostrožnosti će biti preduzete za zaštitu pristupa vašim podacima od strane trećih lica. Podaci mogu biti iskorišćeni jedino u istraživačke svrhe.
Pre upotrebe svakog pre upotrebe svakog preparata odraditi "patch" test i pročitati uputsvo i upozorenja za upotrebu
Shopping Cart