Nega kože zasnovana na  dokazima

Autentična farmaceutska kozmetika

Autentična farmaceutska kozmetika i dermatološki preparati

 Farmakopija je kozmetika koja se izrađuje u apoteci. Polazne sirovine su farmaceutskog kvaliteta po GMP standardima.  Podloge ne sadrže opsolentne ili kontroverzne i štetne supstance koje mogu izazvati  iritaciju ili alergiju. Ideja Farmakopije  je nastala u Japanu, i inspirisana je Tori kapijama koje se nalaze na ulazima u  neke istočnjačke hramove. Smatra se da prolazak kroz Tori kapije donosi sreću, pročišćenje i nove početke. Kapija je prolaz u novi svet gde je najveći izazov koja je od  istina objektivna. Pogled na negu kože iz ugla farmaceuta specijaliste doprinosi objektivnom pristupu nege sa detaljnim savetima za upotrebu.

Medicinske koncentracije

Da bi neka supstanca ispoljila određeno dejstvo mora biti prisutna u odgovarajućoj dozi odnosno koncentaciji.

Sinergija kombinovanja aktivnih principa, zbir je veći od delova.

Da bi proizvod ispoljio maksimalnu efikasnost, bitno je da aktivni sastojci budu kompatibilni na način koji ih međusobno pojačava.

Jedna veličina nije za svakoga, princip poštovanja različitosti.

Kombinovanjem tretmana se postiže ostvarivanje jedinstvenih ciljeva nege kože. Potpora prirodnim isceljujućim i regenerativnim procesima u koži i nadoknada onoga sto nedostaje.

prelazak iz zemaljskog u sveto

Logo Farmakopije je inspirisan Tori kapijom koja se tradicionalno nalazi na ulazima ili unutar istočnjačkih hramova.

Prave granice izeđu nas i spoljašnog sveta ne postoje. Koža je fizička barijera ali i mnogo više. Organ koji ima mnogo dragocenih funkcija.

Naše telo je sveto mesto i koža je kapija, barijera ali i ektenzija nažeg bića. 

Filozofija farmakopije

Holizam koze

Celovitost je prirodno data.Koža je povezana sa celokupnim telom.  Nega je potrebna kao potpora prirodnim procesima. 

Manje je više

Jednostavnost dizajna i pakovanja, fokus ka svrsi proizvoda, transparentnost sastojaka, manje cene koštanja proizvoda, manje sastojaka u jednoj formulaciji koji obezbedjuju njihovu veću  stabilnost i smanjenu mogućnost interakcija prilikom kojih može doći do inaktivacije aktivnih principa ili njihove promene i male serije proizvoda.

Shopping Cart