Niacinamid

o niacinamidu

Zanimljiva je istorija vitamina B3, koji se zove i vitamin PP ( Pellagra preventive faktor). Bolest zvana Pelagra je bila prisutra od 1902.godine u Americi, trajala je četiri decenije, obolelo je 3 miliona ljudi i odnela je 100 000 smrtnih slučajeva. Bila je vezana za ruralna siromašna područja u Americi kod ljudi čija je osnovna hrana bila na bazi kukuruza, melase i svinjske masti. Oni su razvijali kožne promene, malaksalost, dijareju, demencuju, letargiju, konvulzije a u težim slučajevima i smrt. Veoma dugo su ovi ljudi sa simptomima bili izopšteni u društvu jer se tada smatralo da je ova bolest zarazna. Na sreću, pojavio se čovek, mađarski emigrant Josef Goldenberger, klinički epidemiolog, kome je trebalo 13 godina rada da pobije ukorenjeno medicinsko mišljenje da je Pelagra infektivno i zarazno oboljenje. On je ubedio CRVENI KRST da se u pogođena, poplavljena područja Misisipija područja transportuje suvi kvasac i na taj način speči dalja devastirajuća epidemija. Sve do 1937. godine trajala je validacija vitamina PP, kao faktora čiji deficit izaziva ovu bolest. Tek 1945.godine, došlo je do konačne promene paradigme i došlo je do eradikacije ove bolesti kao rezultat javne edukacije o značaju ishrane u pojavi Pelagre.

U novije vreme deficit ovog vitamina može da se javi kod malapsorpcije, alkoholizma, uzimanja nekih lekova (lekovi za HIV, izonijazd-lek za tubekulozu), kod dugotrajnih dijareja, alimentarnih infekcija, kod obolelih od ciroze jetre, celijakija, kod produženih stanja povišene temperature.

U organizmu, kod oralne primene, niaciamid je esecijalan konstituent u oksidativno redukcionim procesima za koenzime NAD I NADH 

( nosioce energije) koja je bitna za energetski metabolizam  mitohondrija ( organele koje daju energiju ćelijskim procesima).

Uticaj na pigmentaciju

U novije vreme niaciamid je zanimljiv u kozmetičkim preparatima i to potiče iz Korejske kozmetike koja je opsednuta svetlom kožom bez pigmentacija i teksturalnih nepravilnosti. Niacinamid primenjen na koži ispoljava supresiju transporta melanozoma tako utiče na pigmentaciju kože i efekat na topografiju kože. Mehanizam ovog dejstva nije u potpunosti razjašnjen.

ANTIAGE EFEKAT

Sa starenjem se smanjuje količina niaciamida u koži, pa zbog toga njegova primena može da spreći ovaj nedostatak. Kao što smo rekli, energetska valuta ćelija je NAD I NADPH za čiji je nastanak neophodan niaciamid. Zato, da bi se ova homeostaza sačuvala, potreban je niaciamid lokalno na koži.

NIACINAMID MOŽE STIMULISTAI PRODUKCIJU KOLAGENA

Dermalni fibroblasti učestvuju u produkciji kolagena. Sa starenjem se ova sposobnost smanjuje. Dokazano je da dodavanjem niacinamida ćelijskim kulturama dolazi do povećene sinteze kolagena i totalnih proteina. Na tugror odnosno svežinu kože jako mnogo utiče prisustvo kolagena i proteina kao osmotskih aktivnih supstanci koje vezuju vodu. Ovi podaci takođe pokazuju da dermalna primena niaciamida ima efekte na intracelularni matriks i vezivno tkivo.

Shopping Cart