Na-laktat je so natrijuma i mlecne kiseline koja se dobija fermentacijom kukuruza.

Na-laktat je jedan od prirodnih konstituenata koze i predstavlja Prirodni vlazeci faktor ( NMF- Natural moisturizing factor) koji je neophodan za hidrataciju koze. Ova supstanca je superioran  hidrirajuci agens koji povecava hidrataciju koze do 84%.

Upotreba Na-laktata kao hidrirajuceg agensa j jedna od najstarijih i dobro poznatih aplikacija u nezi koze. U vecim koncentracijama utice na posveljivnje tena mehanizmom inhibicije stvaranja enzima tirozinaze. Enzim tirozinaza igra kljucnu ulogu u formiranju melanina- tamnog pigmenta koze. Sa druge strane, kombinacije laktata i vitamina C ( Vitami C inhibira vec stvoreni enzim tirozinazu) u odgovarajucim koncentacijama i PH proizvoda deluji sinergisticki u posvetljivanju tena i zbog toga je ova kombinacija veoma uspesna u postizanju cilja: ujednacenje i posvetljivanje tena.

Proizvodi sa natrijum laktatom

Shopping Cart
Scroll to Top